ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
 

คุณสมบัติ  - วุฒิปริญญาตรีสาขาการบริหารและสาขาที่เกี่ยวข้อง
               -  อายุ  25 ปี  ขึ้นไป
               -  มีประสบการณ์การทำงาน

 
 
  ตำแหน่ง : ฝ่ายการตลาด
 

คุณสมบัติ  - วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง
               -  อายุ  23 ปี  ขึ้นไป
               -  มีทักษะด้านการขาย เข้าใจและสามารถเขียนแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดี

 
 
  ตำแหน่ง : ฝ่านการเงินและบัญชี
 

คุณสมบัติ   - วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีและสาขาที่เกี่ยวข้อง           
                -  อายุ  23 ปี  ขึ้นไป
                -  มีประสบการณ์การทำงาน

 
 
  ตำแหน่ง : ฝ่าย Graphic Design
 

คุณสมบัติ   - วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
                -  อายุ  23 ปี  ขึ้นไป
                -  มีประสบการณ์การทำงานและมีความสามารถในการทำโปรแกรม  
                   Photoshop , Illustrator   เป็นอย่างดี

 
 
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกุ๊ก
 
 

  ตำแหน่ง : พนักงานบริการ

 
 
 
หน้าแรก   |  ความเป็นมา   |  เมนูอาหาร   |  โปรโมชั่น   |  สาขาแม่ศรีเรือน   |  สมัครงาน   |  ติดต่อเรา
© Copyrights 2010-2020, Maesrireun Pattaya